EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ GELGELER

  • Sağlık Raporu
  • Öğrenim Durumunu Gösterir Belge ( Diploma, Öğrenci Belgesi, Tastikname )
  • Nüfus Cüzdanı Aslı
  • 6 Adet Biometrik Fotoğraf ( Son 6 Ay İçerinde Çekinilmiş )

Notlar:

Sağlık raporu alırken ehliyet sınıf yada sınıflarının rapor üzerinde belirtilmesi gereklidir.

Diploma / Öğrenim belgesinin, aslının ya da noter tasdikli suretinin verilmesi gereklidir.

Fark ehliyeti için başvuranlarda ehliyet fotokopisi gereklidir.

Banka dekontu Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası´na MTSK Sınav ücreti olarak yatırılmalıdır.

Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin

  • İkâmet Tezkeresi veya Pasaportun Noter Tasdikli Tercümesi.
  • Öğrenim Belgesinin Noter Tastikli Türkçe Tercümesi.
  • Öğrenim Belgesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınacak Denklik Belgesi.
  • 4 Adet Renkli Fotoğraf
  • Sağlık Raporu. (Rapor almaya giderken; 1 resim ve kimlik bulundurulmalıdır, Ücretsizdir).
  • Sabıka Sicil Kaydı (Adliyeden).